Wie is aansprakelijk voor letselschade?

Wie is aansprakelijk voor letselschade?
Wie is aansprakelijk voor letselschade?

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken, met name in het verkeer en op het werk, Maar ook worden veel mensen het slachtoffer van een hondenbeet, met alle letselschade tot gevolg. De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor de letselschade die als gevolg van een kettingbotsing, ongeluk op het werk of hondenbeet geleden wordt.

Aansprakelijkheid als gevolg van een aanrijding

Het verkeer wordt steeds drukker. Het gevolg is dat ook het aantal aanrijdingen toeneemt in het verkeer. Het gaat dan om auto ongelukken, maar ook om fietsongevallen en voetgangers die aangereden worden. De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor de schade die als gevolg van een verkeersongeval geleden wordt.

De eerste vraag die beantwoord moet worden is wie er schuldig is bij een aanrijding. Het antwoord vinden wij in diverse wettelijke bepalingen. Zo vinden wij in artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens een antwoord op de vraag wie er schuldig is bij een aanrijding van achteren. Artikel 19 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens luidt: “De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.” Het is dus het achterste motorvoertuig dat schuldig is bij een aanrijding.

Staat vast wie schuldig is bij een aanrijding, dan is de vraag wie er aansprakelijk gesteld kan worden. Dit is uiteraard de aansprakelijke partij zelf, maar ook de verplichte verzekering van de aansprakelijke partij. Deze kan namelijk rechtstreeks aangesproken worden op grond van de wet.

Soms kan een partij niet schuldig zijn, maar toch gehouden zijn de schade te betalen. Dit is het geval als een fietser of voetganger aangereden wordt door een motorvoertuig zoals een auto of scooter. Wat de toedracht van de aanrijding ook is, ten minste de helft van de schade van het ongemotoriseerde voertuig wordt door de verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig vergoed. Dit op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet omdat fietsers en voetgangers als kwetsbare verkeersdeelnemers gezien worden.

Aansprakelijkheid als gevolg van een bedrijfsongeval

Op werkgevers rust een zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever ervoor moet zorgen dat haar medewerkers beschermd worden tegen letsel als gevolg van een bedrijfsongeval. Deze zorgplicht is opgenomen in de wet en wel in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. 

Wordt de zorgplicht door de werkgever geschonden, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die het letselschade slachtoffer als gevolg van het ongeluk lijdt en nog zal lijden.

Maar wat nu als een collega een fout maakt en een medewerker als gevolg hiervan letselschade lijdt? Is de collega dan aansprakelijk? Nee, ook in het geval van letselschade door een fout van een collega is de werkgever aansprakelijk. Ook als de werkgever geen verwijt gemaakt kan worden. Dit is een risico aansprakelijkheid en de wettelijke basis is artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek.

Aansprakelijkheid voor een hondenbeet

Een andere vorm van risico aansprakelijkheid betreft letselschade als gevolg van een hondenbeet. De aansprakelijkheid voor een hondenbeet is geregeld in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze wet is aansprakelijk voor schade door een hondenbeet de bezitter van de hond die gebeten heeft.

Er is geen verplichte verzekering voor hondenbezitters. Daarom is het altijd belangrijk om bij de hondenbezitter na te gaan of deze verzekerd is tegen aansprakelijkheid.

reacties op dit blog (0)

* = verplicht (e-mailadres wordt niet gepubliceerd)