Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door lid te worden van Flavourites geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement van Flavourites.


Algemeen
Flavourites.nl (Flavourites) is een online shop-concept voor vrouwen (en mannen!) die graag online shoppen. Op Flavourites vind je informatie over webshops & experiences die naar de maatstaven van Flavourites het bezoeken waard zijn. Je kunt op Flavourites ook je eigen mening over de webshops & experiences kwijt, maar voordat jouw tekst wordt gepubliceerd kan Flavourites deze op taal- en stijlfouten redigeren of weigeren. Dit laatste kan Flavourites doen wanneer je scheldt, vloekt of discrimineert. Flavourites bepaalt uiteindelijk of een tekst wel of niet wordt gepubliceerd.

Lid worden van Flavourites is gratis en zonder enige verplichtingen. Aan het Flavourites lidmaatschap kun je geen enkel recht ontlenen.

Deelname winactie
Flavourites vraagt jouw emailadres indien je deelneemt aan één van onze winacties. Dit emailadres wordt enkel door Flavourites gebruikt indien je gewonnen hebt: we sturen jouw naam en emailadres dan door naar de aanbieder van de prijs. Door deel te nemen aan de winactie geef je hier toestemming voor. Per winactie kan er slechts één prijs per adres worden toegekend.

Aansprakelijk
Leden van Flavourites of deelnemers aan winacties zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. Flavourites aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt Flavourites geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden op of buiten de website.

Flavourites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op Flavourites.nl.

Flavourites probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Flavourites doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Flavourites je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site. Flavourites draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klik je door naar een genoemde webshop, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Jouw gegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Flavourites diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Flavourites wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan Flavourites verstrekt.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief geef je ons je persoonlijke gegevens in de vorm van je naam en emailadres. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

Privacy
Je persoons- en adresgegevens worden gebruikt om een eventueel door jou gewonnen prijsvraag juist te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Flavourites worden ingeschakeld om de gewonnen prijs naar je toe te sturen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat Flavourites over jouw juiste adresgegevens beschikt. Daarnaast gebruiken we je gegevens om twee keer per week de Flavourites nieuwsbrief toe te sturen. Wil je deze niet (meer) ontvangen, dan kun je dit op ieder gewenst moment aangeven via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief. Meer weten over ons privacy statement? Klik hier.  

Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Flavourites gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken als in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website uit ons netwerk bent geweest. Het hierdoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailgegevens en dergelijke maar wordt door Flavourites alleen gebruikt voor haar statistieken. Na een periode van 30 dagen verdwijnen de cookies weer van je computer. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen. Op de overeenkomst tussen jou en Flavourites  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Flavourites  is de rechter in het arrondissement waar  Flavourites is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Flavourites.

Misdragen
Flavourites mag zonder waarschuwing jouw lidmaatschap op Flavourites beëindigen. Dit kan gebeuren als je iets op Flavourites doet, dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. Flavourites houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Flavourites adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Alle rechten voorbehouden.
Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Flavourites geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Flavourites. Flavourites draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op via info@flavourites.nl zodat je credits vermeld worden.


© Flavourites januari 2020

Kamer van Koophandel te Utrecht 57.21.40.85